Donation List


Name

DONATION

Name

DONATION

Name

DONATION

Miss Zhang

$7500.00

Mr. Ji

$1000.00

Mr. Liu

$200.00

Mr. Wang

$12000.00

Mrs. Yu

$450.00